Norbert zdjecie   dr n. med. Norbert Szaluś

Ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi w 2000 r. W 2006 obronił doktorat z zakresu onkologii i medycyny nuklearnej pod tytułem „Scyntygrafia płuc z 99mTc-depreotydem i nakładanie obrazów tomografii komputerowej w rozpoznawaniu pojedynczego guza płuca”. Od 2007 roku specjalista w zakresie medycyny nuklearnej, obecnie w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej. Główne zainteresowania zawodowe obejmują celowaną receptorową diagnostykę i terapię chorób onkologicznych pochodnymi peptydów znakowanych radioizotopowo, jak również zastosowanie techniki PET-CT w diagnostyce chorób onkologicznych. Od kilku lat studiuje zagadnienia związane z immunologicznym działaniem preparatów związków naturalnych w chorobach przewlekłych, jak również  naukowo i praktycznie zajmuje się profilaktyką i terapią chorób cywilizacyjnych z zastosowaniem związków roślinnych m.in. polifenoli. Uczestnik wielu kongresów europejskich, światowych i krajowych obejmujących problematykę onkologiczną. Autor około 100 publikacji naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych w zakresie diagnostyki i terapii chorób onkologicznych. 

W CELU USTALENIA INDYWIDUALNEGO SPOŻYCIA SUPLEMENTU ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NASZYM KONSULTANTEM MEDYCZNYM:

formularz

Kontakt

Keiko Polska sp. z. o.o.
Ul. Dekabrystów 82
42-200 Częstochowa
Tel. 34 344 41 88
email: biuro@keiko-polska.pl
NIP 9492196768
REGON 243504896