Oligo-Elite to suplement diety, który wspomaga redukcję trzewnej i podskórnej tkanki tłuszczowej (tzw. BMI).  

NADMIAR TRZEWNEJ TKANKI TŁUSZCZOWEJ BARDZO CZĘSTO WYSTĘPUJE RÓWNIEŻ U OSÓB SZCZUPŁYCH!

W 2009 roku Journal of Functional Foods (1) wykazało, że u osób przyjmujących 100 mg Oligonolu dziennie przez 10 tygodni stwierdzono spadek masy ciała, jak również zaobserwowano znaczną redukcję trzewnej i podskórnej tkanki tłuszczowej. 

OLIGO-ELITE TO POCZUCIE PIĘKNA!

Badanie

Metoda: Japonia. Podwójnie ślepa próba vs. grupa kontrolna z placebo. Badanie randomizowane.

Cel:
Wpływ Oligonolu na masę ciała oraz na trzewną i podskórną tkankę tłuszczową 

Grupa badana:
14 mężczyźni, między 24 a 59 rokiem życia oraz 5 kobiety między 40 a 59 rokiem życia z obwodem brzucha ponad 85 cm
Dawka:
Oligonol – 2 x 50 mg (rano i wieczorem)

Czas:
Obserwowani przyjmowali Oligonol przez 10 tygodni.
Wyniki: W grupie soób stosujących Oligonol w porównaniu z grupą kontrolną stwierdzono 1. Znaczącą redukcję masy ciała, obwodu brzucha oraz tkanki tłuszczowej trzewnej (Rys). 2. Zmniejszenie insulinooporności (czynnik predysponujący do rozwoju cukrzycy)
 TUASZCZ1   Więcej badań »  

Związek pomiędzy zespołem metabolicznym i otyłością trzewną - VAT (Visceral Adipose Tissue – tkanka tłuszczowa trzewna)


Otyłość trzewna jest główną przyczyną rozwijającego się w jej następstwie zespołu metabolicznego. VAT składa się głównie z tkanki tłuszczowej zlokalizowanej wokół narządów jamy brzusznej[Zdj 1 i 2]. Zwiększenie ilości trzewnej tkanki tłuszczowej (Visceral Adipose Tissue – VAT) ma większy wpływ na zdrowie niż tkanka tłuszczowa podskórna. Uważa się, że nadmierna ilość VAT ma wpływ na szereg procesów metabolicznych i pracę narządów poprzez wydzielanie wielu aktywnych związków mi.n. adipocytokiny. Często nazywane - „złymi związkami”. W czasie wzrostu objetości VAT wzrasta ilość wydzielanych „złych związków” takich jak: TNF-α, PAI-1, MCP-1. Przypuszcza się, że białka te wpływają mn. na rozwój objawów takich jak hiperglikemia i zakrzepicę naczyń krwionośnych [Fig. 3]. Badania kliniczne wskazują, że nadmiar tkanki tłuszczowej trzewnej jest związany mn. z takimi chorobami jak choroby układu sercowo-naczyniowego, nie-tłuszczowe stłuszczenie wątroby, cukrzyca. W ostatnich latach stwierdzono silną korelacje VAT z powstawaniem nowotworów, głównie przewodu pokarmowego. Badania epidemiologiczne wykazały korelacje VAT ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka jelita grubego, przełyku, trzustki i wątroby [5,10].